วันศุกร์ , 11 กรกฎาคม 2014
ฮะดิษประจำวัน
 • การคิดใคร่ครวญและการกระทำ สองปีกแห่งการโบยบิน

  การคิดใคร่ครวญและการกระทำ สองปีกแห่งการโบยบิน

  พื้นฐานของความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าทั้งมวลของมนุษยชาติทั้งในด้านวัตถุ และด้านจิตวิญญาณในตลอดยุคสมัยของประวัติศาสตร์นั้น ในด้านหนึ่งอยู่ที่การใช้สติปัญญา(ตะอักกุล)และการคิดใคร่ครวญ(ตะฟักกุร) และในอีกด้านหนึ่งคือความอุตสาห์ ความพยายามและการกระทำงาน(อะมั้ล) บรรดาศาสดา(อ.) บรรดาอิมาม(อ.)และบรรดาปวงบ่าวผู้มีคุณธรรมของพระผู้เป็นเจ้าทุกคนต่างเป็น ผู้ใช้ความคิดและใช้เหตุผล อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์แห่งฟากฟ้าที่ถูกประทานลงมาจากพระผู้เป็นเจ้านั้น ได้ให้ความสำคัญและให้คุณค่าต่อการคิดใคร่ครวญ การพินิจตริตรอง ความอุตสาห์พยายามและการกระทำ(อะมั้ล)ไว้อย่างสูงส่ง และได้อธิบายถึงคุณค่าของความรู้ การใช้เหตุผล ความรอบคอบและการคิดใคร่ครวญด้วยถ้อยคำต่างที่สวยงามและน่าจับใจ ... Read More »
 • ดอกไม้หอมแห่งสวรรค์ ตอนที่ 4

  ดอกไม้หอมแห่งสวรรค์ ตอนที่ 4

 • ดอกไม้หอมแห่งสวรรค์ ตอนที่ 3

  ดอกไม้หอมแห่งสวรรค์ ตอนที่ 3

...