คุณค่าของการรำลึกถึงชีวิตในปรโลก

Value of life in the hereafter1

เกี่ยวกับความสำคัญและคุณค่าของการรำลึกถึงความตาย การฟื้นคืนชีพและชีวิตอันเป็นนิรันดร์ในปรโลกนั้น มีโองการอัลกุรอานและริวายะฮ์ (คำรายงาน) ที่ทรงคุณค่าจำนวนมากได้กล่าวถึง ตัวอย่างเช่น มีรายงานว่า มีผู้ถามท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ว่า “ผู้ศรัทธาที่ฉลาดที่สุดคือใคร” ท่านตอบว่า “ผู้ที่รำลึกถึงความตายมากที่สุดในหมู่พวกเขา และเตรียมพร้อมตนสำหรับความตายมากที่สุด”


“ซิกร์ ยูนุซียะฮ์” คืออะไร?

Zik Nabiyunus1

ท่านศาสดายูนุส (อ. ) ได้ชี้นำประชาชนท่ามกลางหมู่ชนของตนเป็นเวลายาวนาน แต่ระยะเวลา 23 ปี ของการประกาศเชิญชวนของท่าน มีประชาชนเพียงสองคนเท่านั้นที่ศรัทธาต่อท่าน ท่านจึงสาปแช่งหมู่ชนของตน และพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาต่อท่านว่าจะลงโทษพวกเขาในช่วงเวลาหนึ่งที่จะมาถึง ท่านศาสดายูนุส (อ.)..


บทบาทของอิมามริฎอ (อ.) ในการฟื้นฟูคุณค่าแห่งอิสลาม

Imam Reza2

       ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นที่ว่า ท่านอิมามริฏอ (อ.) มีบทบาทสำคัญอย่างไรในการพิทักษ์ปกป้องอิสลามอันบริสุทธิ์ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) การฟื้นฟูคุณค่าต่างๆ แห่งอิสลาม และการเชิดชูหลักคำสอนของบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) นั้น จำเป็นที่เราจะต้องมารู้จักถึงสถานภาพและความยิ่งใหญ่ของท่านอิมาม (อ.)…


สตรีผู้แกร่งกล้าผู้มีนามว่า “อาซิยะฮ์”

Asyah -1

คุณลักษณะประการหนึ่งของผู้ศรัทธาก็คือ แม้ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากนานัปการในชีวิต พวกเขาก็จะไม่ละทิ้งออกจากแนวทางของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ใดก็ตามที่ไปถึงระดับสูงสุดของความศรัทธา (อีหม่าน)


รัฐบาลโลกของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.)

Government of Imam Mahdi-1

แนวความคิดเกี่ยวกับชัยชนะขั้นสุดท้ายของสัจธรรม สันติภาพและความยุติธรรมที่มีเหนือกองกำลังของความชั่วร้าย การเป็นศัตรูและการกดขี่ในหมู่มนุษยชาตินั้นหยั่งรากฝังลึกอยู่ในสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนาน เมื่อพิจารณาถึงความหมายนี้ก็เป็นที่เชื่อได้ว่าการรอคอย (อินติซ๊อร) วันเวลาที่โลกจะว่างเปล่าจากความอธรรม การกดขี่ ความชั่ว การทุจริต 


อาลัมบัรซัค (โลกขั้นกลางระหว่างโลกนี้และปรโลก)

AlamBarza-1

  “พวกเขาจะถามเจ้าถึงกาลอวสาน (วันกิยามะฮ์) นั้นว่า เมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้น จงกล่าวเถิดว่า แท้จริงความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่พระผู้อภิบาลของฉันเท่านั้น ไม่มีใครจะเ


อะมั้ล (การกระทำ) ที่จะเป็นสื่อทำให้บิดามารดาได้รับการอภัยโทษ

Amal Paren-1

ไม่มีบ่าวคนใด (ของอัลลอฮ์) จากประชาชาติของฉันที่กระทำการนมาซนี้ นอกจากจะมีเสียงเรียกจากฟากฟ้าว่า : โอ้บ่าวของอัลลอฮ์! จงเริ่มต้นการกระทำของท่านใหม่เถิด เนื่องจากเตาบะฮ์ (การสำนึกผิดและการกลับตัวกลับใจ) ของท่านได้รับการยอมรับแล้วและความผิดบาปของท่านได้รับการอภัยโทษแล้ว..


อิมามซอดิก (อ.) โน้มน้าวผู้คนให้มาสนใจศาสนาอย่างไร?

Imamsadiq To convince-1

อิมามญะอ์ฟัร อัซซอดิก (อ.) อิมามท่านที่ 6 แห่งสายธารอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ถือกำเนิดในปี ฮ.ศ. 80 หรือ 83 และเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 148 ในนครมะดีนะฮ์ บิดาผู้มีเกียรติของท่านคืออิมามมุฮัมมัด บากิร (อ.) อิมามท่านที่ 5 ของชีอะฮ์ เป็นผู้ที่มีสถานะอันสูงส่งทางด้านวิชาการและสั่งสอนอยู่ในเมืองนี้…


ความกลัวการลงโทษ และ ความหวังในความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า

Fear of punishment God1

เราทุกคนทราบดีว่า หนึ่งในคุณลักษณะ (ซิฟัต) อันวิจิตรและสูงส่งของพระผู้เป็นเจ้า คือ พระองค์ทรงไว้ซึ่งความเมตตาอันสูงสุด «هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ» “พระองค์คือผู้ทรงเมตตาที่สุดในหมู่ผู้เมตตาทั้งหลาย”  และความเมตตาของพระองค์นั้นมาก่อน และมีมากกว่าความกริ้วโกรธของพระองค์…


นักปฏิวัติในยุคสุดท้าย จะมารวมตัวกับผู้ช่วยให้รอดของโลก

Revolution will finally1

การปฏิวัติทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติโดยทั่วไปหรือการปฏิวัติของเหล่าบุรุษแห่งพระเจ้าก็ตามจะประสบชัยชนะได้นั้นจำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือที่ซื่อสัตย์และพลีอุทิศตน ผู้ช่วยเหลือที่รู้จักผู้นำและเข้าใจถึงเป้าหมายของผู้นำของตนอย่างแท้จริง และเป็นผู้ที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงในแนวทางจวบจนลมหายใจสุดท้าย การปฏิวัติโลกของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ก็จำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือที่ซื่อสัตย์