กุญแจสู่ความสำเร็จ และ ความโชคดี

Key to success 1

โองการจำนวนมากของคัมภีร์อัลกุรอาน ได้อธิบายถึงคุณลักษณะพิเศษต่างๆ ของผู้ที่ได้บรรลุความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ไว้ สำหรับผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ที่แท้จริงในชีวิตของตนนั้น จำเป็นที่จะต้องนำเอาคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอาน…


การกระทำที่ยังคุณประโยชน์อย่างแท้จริงต่อมนุษย์

Beneficial to human1

มนุษย์นั้นมีด้านนอกและด้านใน ด้านนอกของมนุษย์ก็คือร่างกาย และด้านในของเขาก็คือจิตใจและจิตวิญญาณ ทำนองเดียวกับที่ร่างกายจะมีข้อกำหนด (อะห์กาม) ต่างๆ อย่างเช่น ความสะอาด (ฏอฮาเราะฮ์) และความสกปรก (นะญาซะฮ์) และในกรณีที่เกิดความสกปรกมันจะถูกชำระล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์..


ความกตัญญู และ การขอบคุณ

Gratitude and appreciation1

หนึ่งในคุณลักษณะอันสูงส่งทางด้านจริยธรรมนั้นคือ ความกตัญญูและการขอบคุณต่อผู้อื่นในความกรุณา การให้สิ่งที่ดีงามและการแสดงความรักต่อเรา ความกตัญญู (ชุกร์) หมายถึง การรู้คุณในเนี๊ยะอ์มัต (ความโปรดปราน) และการขอบคุณต่อสิ่งนั้น ความสำคัญและความจำเป็นของความกตัญญูและการขอบคุณนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของเนี๊ยะอ์มัต ไม่ว่าเนี๊ยะอ์มัตนั้น..


จะทำอย่างไรที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข?

What to do to live happily2

คัมภีร์อัลกุรอานกล่าวว่า : “เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ไม่เสียใจในสิ่งที่สูญเสียไปจากพวกเจ้า และไม่ดีใจต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเจ้า”

แท้จริงแล้วจะเป็นไปได้หรือที่มนุษย์จะมีความสมดุลและความเท่าเทียมกันในทั้งสองสภาวะ โดยที่ทั้งการสูญเสียและการได้รับนั้นจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อเขา?


ชีวิตทางโลกในวจนะของอิมามฮาดี (อ.)

Word mundane life1

การรู้จักตนเอง สภาพแวดล้อมและจุดหมายสุดท้ายของการดำเนินชีวิต คือหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์มีความกังวลมากที่สุด มุมมองหรือโลกทัศน์ที่มีต่อประเด็นเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่ละคน


“ศาสนา” แนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความผาสุกในปรโลก

Religion in the lifestyle1

ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า ในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและสังคมของมนุษย์นั้น มีความต้องการและความจำเป็นต่างๆ มากมาย ซึ่งโดยลำพังเพียงตัวคนเดียวนั้นไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ ดังนั้นตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ


8 เชาวาล ครบรอบปีการทำลายสุสานบะกีอ์

8th Shawwal1

ลัทธิ “วะฮ์ฮาบี” ได้ปรากฏตัวขึ้นโดยอังกฤษ และได้กลายเป็นมัซฮับ (นิกาย) ที่เป็นทางการของประเทศซาอุดิอาระเบีย เนื่องจากรากฐานของนิกายนี้คือการต่อต้านชีอะฮ์และการต่อสู้กับชีอะฮ์ 


ความอิจฉา และ ความปรารถนาดี

Jealousy goodwill 1

ความอิจฉาคือหนึ่งในรากเง้าสำคัญของความชั่วร้ายทั้งมวล และเป็นหนึ่งในกับดักของมาร (ชัยฏอน) ที่อันตรายอย่างยิ่ง มันคือกับดักที่ได้ทำงานของมันนับตั้งแต่ยุคแรกของการสร้างมนุษย์ และทำให้ “กอบีล” บุตรชายของอาดัม (อ.) กลายเป็นเหยื่อของมัน  พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งทรงตรัสไว้ในโองการที่ 54 ของบทอันนิซาอ์ว่า..


ผู้ใดที่คัมภีร์อัลกุรอาน ได้อุปมาเขา เหมือนดั่งสุนัขบ้า?

Whoever Quran1

ความลุ่มหลงวัตถุและความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง ชื่อเสียงและลาภยศสรรเสริญทางโลกนี้ เป็นหนึ่งในลักษณะที่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งได้ทรงตำหนิประณามไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งทรงตรัสว่า..


สิทธิแห่งเนี๊ยะอ์มัต (ความโปรดปราน) ของพระผู้เป็นเจ้า

Rights of favor Allah1

ในทัศนะของอิสลามถือว่าทุกๆ เนี๊ยะอ์มัต (ความโปรดปราน) ความสุขสบายและปัจจัยอำนวยประโยชน์ต่างๆ ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้แก่มนุษย์ขณะที่เขาดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นั้น ล้วนแล้วแต่มีสิทธิ (ฮักก์) ต่างๆ ควบคู่อยู่ด้วย และมนุษย์ทุกคนจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามสิทธิ (ฮักก์) ของเนี๊ยะอ์มัต (ความโปรดปราน) เหล่านั้น เราจะไม่พบเนี๊ยะอ์มัต (ความโปรดปราน) หรือปัจจัยอำนวยสุขอันใดเลยแม้แต่เพียงประการเดียว…