คำแนะนำด้านจริยธรรมของท่านอิมามมูซา กาซิม (อ.)

ImamMusa-1

    หลังจากการเสียชีวิต (วะฟาต) ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งมิได้ทรงละเลยต่อกิจการของการชี้นำ (ฮิดายะฮ์) ประชาชน และพระองค์ได้ทรงกำหนดให้อะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) เป็นผู้นำ (อิมาม)…


147 views

ราคาแห่งชีวิตของมนุษย์

Human Price-1

  ท่านอิมามมูซา กาซิม (อ.) กล่าวว่า “พึงรู้เถิดว่า เรือนร่างของพวกท่านนั้นไม่มีราคาใดๆ (ที่คู่ควร) สำหรับมัน นอกเสียจากสวนสวรรค์ ดังนั้นจงอย่าขายมันด้วยกับสิ่งอื่นนอกจากสวรรค์” 


285 views

สองปัจจัยสำคัญของความผาสุกในชีวิต

Two major being in life-1

     กฎสากลประการหนึ่งที่ดำเนินอยู่ในโลกแห่งการดำรงอยู่นี้ นั่นก็คือความมีศรัทธามั่น (อีหม่าน) ต่อพระเจ้าและการระวังรักษาตักวา (ความยำเกรงและความสำรวมตน) คือปัจจัยสำคัญของการเพิ่มพูนเนี๊ยะอ์มัต (ปัจจัยอำนวยสุข) ต่างๆ ทั้งในด้านวัตถุและจิตวิญญาณ…


267 views

ใครคือคนที่ยากจนที่สุด?

Who_ poorest1

ปัจจุบันเป็นยุคของความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยี เราจะพบเห็นปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน หนึ่งในปัญหาเหล่านี้ก็คือปัญหาความยากจนที่มีอยู่ในโลกขณะนี้..


261 views

คำพูดของ “เกอเทอ” และ “นโปเลียน โบนาปาร์ต” เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน

Johann Wolfgang Qruan1

    คัมภีร์ไบเบิลนั้นอ่อนแอและไร้ความน่าเชื่อถือและมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกันอยู่มากมาย ซึ่งบรรดานักคิดและนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่ชาวคริสต์และชาวตะวันตกเมื่อได้มาพบกับคัมภีร์อัลกุรอานถึงกับต้องแสดงการให้เกียรติและก้มศีรษะให้อย่างปฏิเสธไม่ได้…


482 views

สิทธิของบิดามารดาภายหลังจากการเสียชีวิต

Rights of parents1

   ในมุมมองของหลักคำสอนของอิสลาม การที่ลูกๆ จะรักษาสิทธิของบิดามารดาในยามที่บุคคลทั้งสองยังมีชีวิตอยู่นั้น ถือเป็นสิ่งที่ดีงามและจำเป็น ทำนองเดียวกัน ภายหลังจากการเสียชีวิตของบุคคลทั้งสอง ผู้เป็นบุตร…


547 views

ภารกิจของ “นัฟซุซซะกียะฮ์” ในการปรากฏตัวของอิหม่ามมะฮ์ดี (อ.) และความแตกต่างของเขากับซัยยิดฮะซะนี

Nafs-al-zakiyya1

   สำหรับการปรากฏตัว (ซุฮูร) และการยืนหยัดต่อสู้ของท่านอิหม่ามมะฮ์ดี (อ.ญ.) นั้น มีห้าสัญญาณที่จำเป็น กล่าวคือ เป็นสัญญาณที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงก่อนปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิหม่ามมะฮ์ดี (อ.ญ.) หนึ่งใน….


245 views

อิมามมะฮ์ดี (อ.)จะยืนหยัดขึ้น ระหว่างรุกน์และมะกอม

Imam mahdi_ruq-maqam-1

  ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) จะยืนหยัดขึ้นในวันอาชูรอ โดยท่านจะยืนอยู่ระหว่างรุกน์ (มุมของอาคารกะอ์บะฮ์) และมะกอม (ที่ยืนของศาสดาอิบรอฮีม อ.) และญิบรออีล (อ.) จะเรียกร้องเชิญชวนประชาชนไปสู่การบัยอัต (ให้สัตยาบัน) ต่อท่านอิมาม (อ.)…


271 views

อิมามฮาดี (อ.) ประทีปส่องทางนำ

Imam HAdi-1

  บรรดาอิมามและผู้นำผู้บริสุทธิ์ (อ.) คือมนุษย์ผู้สมบูรณ์และเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งได้ถูกกำหนดตัวโดยพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นแบบอย่างทางด้านการปฏิบัติตนและเป็นเหมือนประทีปที่คอยชี้ทางนำให้แก่สังคมของมนุษยชาติ …


148 views

ผลของความรักต่ออะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ในคำพูดของอิมามบากิร (อ.)

ImamBaqir-1

     ความรักคือ ของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ในตัวมนุษย์ บุคคลทั้งหลายจะใช้ประโยชน์จากของขวัญอันล้ำค่านี้ไปในหนทางต่างๆ ที่หลากหลาย มนุษย์บางคนจะใช้เนี๊ยะอ์มัต (สิ่งประทานให้) จากพระผู้เป็นเจ้า……


241 views