การเดินทางของคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุฯ ไปยังเทลอาวีฟ

Departure of Saudi1

หนังสือพิมพ์ไซออนิสต์ยอมรับว่า อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของซาอุฯ เป็นหัวหน้าคณะของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางไปยังเทลอาวีฟ ได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่อิสราเอลจำนวนหนึ่ง….


593 views

สายสัมพันธ์ที่ศรัทธาชนมีต่อกัน

Believers-other1

หนึ่งในประเด็นที่สำคัญยิ่งสำหรับทุกสังคม คือสายสัมพันธ์และความผูกพันที่สมาชิกในสังคมนั้น ๆ มีให้ต่อกัน หากสังคมใดก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จและดำเนินไปในเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว แน่นอนยิ่งว่าสาย…


173 views

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กำเนิดกับบุตร

Happy-family1

การให้ความเคารพและการรักษาเกียรติของผู้ให้กำเนิดและบุคคลสำคัญของครอบครัวนั้น เป็นซุนนะฮ์ (แบบฉบับ) ทางศาสนา และเป็นคำสั่งจากพระผู้เป็นเจ้า การรู้จักสิทธิ์ ความกตัญญูและการขอบคุณ…


475 views

ความกลัวต่อการลงโทษ

Fear-punishment2

ปัจจัยที่สำคัญในการยับยั้งจากการกระทำ “บาป” คือพลังแห่งศรัทธา (อีหม่าน) และความกลัวต่อ “การลงโทษ” คนที่ทำบาปนั้นเป็นเพราะเขาไม่เชื่อมั่นต่อ “การฟื้นคืนชีพ” และ “การคิดบัญชีในปรโลก” หรือไม่ก็เพราะ “ไม่ใส่ใจ”….


363 views

แว่นส่องธรรม

Endoscopic-fair1

การตั้งแว่นขยายและการมองดูข้อบกพร่องและความผิดพลาดของผู้อื่น และโพนทะนาและขยายให้เป็นเรื่องใหญ่นั้น เป็นงานของผู้ที่มองไม่เห็นข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของตัวเอง และพวกเขาคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบและไร้ข้อบกพร่องใด ๆ


183 views

ความรอบคอบและมองการณ์ไกล

Prudence-foresight1

การวางแผน การคำนวณ การมองอนาคตและการประเมินผลกระทบและผลบั้นปลายต่าง ๆ นั้น เป็นส่วนหนึ่งจากปัจจัยแห่งความสำเร็จของมนุษย์  ท่านอิมาม อะลี (อ.) กล่าวว่า :”ความรอบคอบและการพิจารณาถึงผลบั้นปลายก่อนการกระทำใด ๆ นั้น จะปลอดภัยจากความสำนึกเสียใจ”..


337 views

สัญญาณเตือนภัย!

Alarm1

   หาก “การหลีกเลี่ยง” เป็นสิ่งที่ควรค่าและจำเป็นแล้ว การหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่อันตรายและความทุกข์ทรมานที่เกิดจากมันก็ย่อมมีมากกว่าและมีความจำเป็นมากกว่า ดังนั้นความทุกข์ทรมานที่มีช่วงเวลาจำกัดและชั่วคราวของอาหารที่เป็นพิษต่อร่างกายนั้น จะ….


381 views

ปวงบ่าวชั้นเยี่ยมของพระผู้เป็นเจ้าคือใคร?

Servants of God1

  ใครก็ตามที่ใช้ความพยายามของตนเองไปในทิศทางที่จะทำให้การกระทำและพฤติกรรมของตนสอดคล้องและเป็นไปตามพระประสงค์ต่างๆ ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง เขาผู้นั้นก็ได้จะเป็นส่วนหนึ่งจากปวงบ่าวผู้มีคุณธรรมของพระผู้เป็นเจ้า…


886 views

วิธีทำให้ผู้อื่นพึงพอใจเรา

Make others happy1

ผู้ที่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นด้วยวาจาโดยไม่รู้หรือโดยไม่ได้ตั้งใจหรือบางครั้งอาจจะโดยตั้งใจ จะสามารถขอโทษเขาได้อย่างไร?


391 views

คุณค่าของการรำลึกถึงความตายในขณะมีชีวิตอยู่

Remembrance of dead-1

    การรำลึกถึงความตาย คือ ปัจจัยสำคัญและมีผลมากที่สุดสำหรับการขัดเกลา (ตัรบียะฮ์) มนุษย์และการยับยั้งบุคคลและสังคมจากความชั่วทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โองการจำนวนมากที่เกี่ยวกับนรกและการฟื้นคืนชีพในปรโลกจึงถูกประทานลงมาในช่วงสิบสามปีแรกของการประกาศศาสนา….


456 views