การปะทะภาคพื้นดินของกองกำลังรักษาชายแดนซาอุฯ กับอันซอรุลลอฮ์

Ground clashes -1

ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังโจมตีกันด้วยปืนครกและจรวดในบริเวณพรมแดนต่างๆ”

ญอมนิวส์รายงาน : โทรทัศน์อัลมะยาดีน รายงานว่า : การปะทะกันทางภาคพื้นดินระหว่างกองกำลังของกองทัพเยเมนและพันธมิตรประชาชนในเครือของกลุ่ม “อันซอรุลลอฮ์” กับกองกำลังรักษาชายแดนของซาอุดิอาระเบียในบริเวณพรมแดนต่างๆ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว


การเข้าสู่แผ่นดินซาอุฯ ของกลุ่มอัซอรุลลอฮ์แห่งเยเมน + วีดีโอ

Yemen Access to Saudi -1

        อัลอาลัม – สมาชิกจำนวนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวอันซอรุลลอฮ์แห่งเยเมนได้ตอบโต้การโจมตีทางอากาศของซาอุฯ ที่มีต่อประเทศของพวกเขา ด้วยการบุกเข้าสู่ดินแดนของซาอุฯ และยึดหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน


ความโลภไม่อาจนำพามนุษย์ไปสู่ความสำเร็จ

Greed may not-1

    ในช่วงเวลาการดำเนินชีวิตของเรา ต้องพบกับความยากลำบากและต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เราต่างใช้ชีวิตอยู่ในความโลภหลงและการขวนขวายพยายามต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณต้องพบกับความเหนื่อยยาก โดยหวังว่าบางทีชีวิตของเราอาจจะได้รับโชคผลต่างๆ มากขึ้น แต่ทว่าโชคผลที่เราจะได้รับนั้น อยู่บนพฤติกรรมและการแสดงออกที่โลภหลงเหล่านี้หรือ?


กษัตริย์ซาอุฯ ออกจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาหรับอย่างกะทันหัน

King Saudi Arab leaders 2

      แหล่งข่าวต่างๆ รายงานว่า กษัตริย์ซาอุฯ ได้ออกจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาหรับที่จัดขึ้นใน “ชะรอมุชชัยค์” ประเทศอียิปต์อย่างกะทันหัน ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ของเลขาธิการสันนิบาตอาหรับ…


วิถีชีวิตแบบอิสลาม ในมุมมองของบุตรีของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)

Life In view daughter of Prophet1

หนึ่งในคำสอนต่างๆ ซึ่งในสภาวะปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือการเรียนรู้ถึงรูปแบบที่ถูกต้องของการดำเนินชีวิตตามแบบแผนที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จและความผาสุกของศาสนาอิสลาม วิธีที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจรูปแบบของการดำเนินชีวิตแบบอิสลาม คือการศึกษาเรียนรู้จากวจนะต่างๆ ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) และจากบรรดาอะฮ์ลิลบัยติ์ (อ.) ของท่าน….


อันซอรุลลอฮ์ยิงขีปนาวุธลูกแรก ไปยังซาอุดีอาระเบีย

Fired first To Saudi Arabia

สำนักข่าวตัสนีม : สมาชิกของสภาการเมืองผู้หนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวอันซอรุลลอฮ์แห่งเยเมนได้ รายงานการยิงชีปนาวุธลูกแรกไปยังซาอุดีอาระเบีย ตามรายงานของสำนักข่าวตัสนีม อะลี อัลอิมาด สมาชิกของสภาการเมืองของขบวนการเคลื่อนไหวอันซอรุลลอฮ์ ได้ให้สัมภาษณ์…


กองกำลังกลุ่มเฮาซีย์เข้าประจำการพรมแดนซาอุฯ / บางเที่ยวบินของซาอุฯ หยุดให้บริการ

Stationed Saudi border1

แหล่งข่าวต่างๆ รายงานเกี่ยวกับการเข้าประจำการของกองกำลังของกลุ่มอันซอรุลลอฮ์ในบริเวณพรมแดนของซาอุดิอาระเบีย และการหยุดให้บริการของเที่ยวบินต่างๆ ของสนามบินเจ็ดแห่งของประเทศนี้ สืบเนื่องจากการโจมตีโดยขีปนาวุธของกองกำลังกลุ่มนี้


เสาหลักของความศรัทธา คืออะไร?

Pillars of faith1

มีผู้ถามท่านอมีรุลมุอ์มินีน (ผู้นำของปวงศรัทธาชน) คือท่านอิมามอะลี บินอบีฏอลิบ (อ.) เกี่ยวกับความศรัทธา (อีหม่าน) ท่านตอบว่า  ความศรัทธา (อีหม่าน) นั้นวางอยู่บนเสาหลัก 4 ประการ : คือ ความอดทน (ซ็อบร์) ความเชื่อมั่น (ยะกีน) ความยุติธรรม (อัดล์) และการต่อสู้ (ญิฮาด) อันความอดทน (ซ็อบร์) มีสี่แขนง : คือ ความมุ่งมาตรปรารถนา ความกลัว ความสมถะและการระมัดระวังตน


การให้อภัยในอัลกุรอานและริวายะฮ์

Forgiveness1

       การให้อภัย คือคุณลักษณะที่งดงามยิ่งประการหนึ่ง ที่เป็นเครื่องแสดงถึงระดับความสมบูรณ์และความสูงส่งทางด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติดีต่อคนที่กระทำไม่ดีต่อเรา มันคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีเกียรติ ความอดทนอดกลั้น ความมีจิตใจที่กว้างขวาง ความอ่อนน้อมถ่อมตนและคุณลักษณะต่างๆ ในตัวของผู้ให้อภัย…


เสียงคร่ำครวญของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)

Cry of Lady  fatimah01

“เมื่อพวกเขาต้องการที่จะนำตัวท่านอะลี (อ.) ไปยังมัสยิดพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการต้านทานของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) เพื่อที่จะยับยั้งและขัดขวางการนำตัวสามีของท่านไปนั้น ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) ต้องเผชิญกับการถูกทำร้ายอย่างมากมายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยที่เราไม่อาจจะบรรยายเรื่องราวทั้งหมดเหล่านั้นได้ด้วยคำพูดและปากกา”