คุณค่าของการรำลึกถึงชีวิตในปรโลก

Value of life in the hereafter1

เกี่ยวกับความสำคัญและคุณค่าของการรำลึกถึงความตาย การฟื้นคืนชีพและชีวิตอันเป็นนิรันดร์ในปรโลกนั้น มีโองการอัลกุรอานและริวายะฮ์ (คำรายงาน) ที่ทรงคุณค่าจำนวนมากได้กล่าวถึง ตัวอย่างเช่น มีรายงานว่า มีผู้ถามท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ว่า “ผู้ศรัทธาที่ฉลาดที่สุดคือใคร” ท่านตอบว่า “ผู้ที่รำลึกถึงความตายมากที่สุดในหมู่พวกเขา และเตรียมพร้อมตนสำหรับความตายมากที่สุด”


อย่าไว้วางใจผู้อธรรม

Do not trust the unjust 1

พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่า :“และพวกเจ้าอย่ามีจิตโน้มเอียงไปยังบรรดาผู้ที่อธรรม มิเช่นนั้นแล้วไฟนรกจะสัมผัสพวกเจ้า และสำหรับพวกท่านนั้นไม่มีผู้คุ้มครองอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ แล้วพวกท่านจะไม่ถูกช่วยเหลือ”  โองการนี้ห้ามเราจากการมีจิตโน้มเอียงและการไว้วางใจต่อบรรดาผู้อธรรม ไม่ว่าการที่คนเราจะร่วมมือกับผู้อธรรมเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ต่างๆ ของตนเอง


เรื่องราวของวีรสตรีทางการเมือง ในคัมภีร์อัลกุรอาน

Heroines The Quran1

“บิลกีส บินติชะรอฮีล”  คือชื่อของสตรีคนหนึ่งที่ในคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวขานถึงนางในนาม “ราชินีแห่งซะบะอ์” (เยเมน) ผู้คนในดินแดนแห่งนี้เป็นผู้เคารพบูชาดวงอาทิตย์  นางเป็นสตรีที่มีอำนาจและเป็นผู้ร่ำรวยมั่งคั่ง…


การปฏิบัติตามความไว้วางใจ (อะมานะฮ์) ในคำสอนของอิสลาม

Amana 1

หนึ่งในคำสอนที่สวยงามที่สุดของอิสลามและเป็นคุณลักษณะทางด้านจริยธรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตทางสังคม นั่นก็คือ การให้ความสำคัญต่อความไว้วางใจ (อะมานะฮ์)


กุญแจสู่ความสำเร็จ และ ความโชคดี

Key to success 1

โองการจำนวนมากของคัมภีร์อัลกุรอาน ได้อธิบายถึงคุณลักษณะพิเศษต่างๆ ของผู้ที่ได้บรรลุความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ไว้ สำหรับผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ที่แท้จริงในชีวิตของตนนั้น จำเป็นที่จะต้องนำเอาคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอาน…


การกระทำที่ยังคุณประโยชน์อย่างแท้จริงต่อมนุษย์

Beneficial to human1

มนุษย์นั้นมีด้านนอกและด้านใน ด้านนอกของมนุษย์ก็คือร่างกาย และด้านในของเขาก็คือจิตใจและจิตวิญญาณ ทำนองเดียวกับที่ร่างกายจะมีข้อกำหนด (อะห์กาม) ต่างๆ อย่างเช่น ความสะอาด (ฏอฮาเราะฮ์) และความสกปรก (นะญาซะฮ์) และในกรณีที่เกิดความสกปรกมันจะถูกชำระล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์..


ความกตัญญู และ การขอบคุณ

Gratitude and appreciation1

หนึ่งในคุณลักษณะอันสูงส่งทางด้านจริยธรรมนั้นคือ ความกตัญญูและการขอบคุณต่อผู้อื่นในความกรุณา การให้สิ่งที่ดีงามและการแสดงความรักต่อเรา ความกตัญญู (ชุกร์) หมายถึง การรู้คุณในเนี๊ยะอ์มัต (ความโปรดปราน) และการขอบคุณต่อสิ่งนั้น ความสำคัญและความจำเป็นของความกตัญญูและการขอบคุณนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของเนี๊ยะอ์มัต ไม่ว่าเนี๊ยะอ์มัตนั้น..


จะทำอย่างไรที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข?

What to do to live happily2

คัมภีร์อัลกุรอานกล่าวว่า : “เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ไม่เสียใจในสิ่งที่สูญเสียไปจากพวกเจ้า และไม่ดีใจต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเจ้า”

แท้จริงแล้วจะเป็นไปได้หรือที่มนุษย์จะมีความสมดุลและความเท่าเทียมกันในทั้งสองสภาวะ โดยที่ทั้งการสูญเสียและการได้รับนั้นจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อเขา?


ชีวิตทางโลกในวจนะของอิมามฮาดี (อ.)

Word mundane life1

การรู้จักตนเอง สภาพแวดล้อมและจุดหมายสุดท้ายของการดำเนินชีวิต คือหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์มีความกังวลมากที่สุด มุมมองหรือโลกทัศน์ที่มีต่อประเด็นเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่ละคน


“ศาสนา” แนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความผาสุกในปรโลก

Religion in the lifestyle1

ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า ในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและสังคมของมนุษย์นั้น มีความต้องการและความจำเป็นต่างๆ มากมาย ซึ่งโดยลำพังเพียงตัวคนเดียวนั้นไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ ดังนั้นตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ