วันพฤหัส , 18 กันยายน 2014
Quotes of the day
 • นะญัฟ อัชร็อฟ ที่พักพิงของบรรดาผู้ไร้ที่พึ่ง

  นะญัฟ อัชร็อฟ ที่พักพิงของบรรดาผู้ไร้ที่พึ่ง

  ท่านอมีรุลมุอ์มินีนอะลี บินอบีฏอลิบ(อ.)ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ของอิสลามและเป็นอิหม่ามท่านแรกของชาวชีอะฮ์ ท่านได้เป็นชะฮีด(เสียชีวิต)ในปีฮจเราะฮ์ศักราชที่ 40 กล่าวคือสามสิบปีหลังจากการวะฟาต(เสียชีวิต)ของท่านศาสดามุฮัมมัด(ซ็อลฯ) เป็นไปตามคำสั่งเสียของท่านอะมีรุลมุอ์มินีน(อ.) ท่านอิมามฮะซัน(อ.)และท่านอิมามฮุเซน(อ.)บุตรชายทั้งสองของท่านได้นำร่างอันบริสุทธิ์ของท่านไปฝังยังพื้นที่ราบสูงแห่งหนึ่งซึ่งชาวอาหรับเรียกมันว่า “นะญัฟ” โดยที่ประชาชนไม่ทราบว่าสถานที่ฝังศพของท่านอิมามอะลี(อ.)นั้นอยู่ที่ใด แน่นอนยิ่งท่านอิมามอะลี(อ.)คือผู้มีสถานะภาพที่โดดเด่นผู้ซึ่งพลังอำนาจ ความแข็งแกร่งและความศรัทธามั่นของท่านได้ทำลายการปฏิเสธ การตั้งภาคีและการบูชาเจว็ดลง ท่านได้อุทิศชีวิตของตนอย่างหาญกล้าในการแผ่ขยายหลักคำสอนของศาสนาอิสลามไปทั่วคาบสมุทรอาระเบียและประชาชนได้หันเข้ามาสู่ศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า ด้วยกับความความเคลียดแค้นชิงชังอันยาวนานที่ฝังอยู่ในจิตใจของบรรดาศัตรูของท่าน ในทำนองเดียวกับที่พวกเขาไม่พอใจอย่างมากจากการขึ้นมาสู่อำนาจการปกครอง(คิลาฟะฮ์)ของท่าน ... Read More »
 • อย่าผูกหัวใจไว้กับโลกนี้

  อย่าผูกหัวใจไว้กับโลกนี้

 • “อิมาม” คือหัวใจของสังคมมนุษย์

  “อิมาม” คือหัวใจของสังคมมนุษย์

 • ดุอาอ์ที่ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) สอนให้กับท่านซัลมาน ฟาริซี

  ดุอาอ์ที่ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) สอนให้กับท่านซัลมาน ฟาริซี

 • สงครามอุฮุดและการเป็นชะฮีดของท่านฮัมซะฮ์

  สงครามอุฮุดและการเป็นชะฮีดของท่านฮัมซะฮ์

 • ความยุติธรรมและการให้ในทัศนะของอิมามอะลี (อ.)

  ความยุติธรรมและการให้ในทัศนะของอิมามอะลี (อ.)