“มะอ์ริฟะฮ์” การรู้จักอิมามอย่างแท้จริง

Marifah-imam1

เหตุผลสำคัญที่ทำให้สหายและผู้ช่วยเหลือของท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) กลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกกล่าวถึงและปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์อย่างเป็นอมตะนั้น ก็คือมะอ์ริฟะฮ์ (การรู้จัก) ที่พวกเขามีต่ออิมามแห่งยุคสมัยของตนเอง เป็นการรู้จัก (มะอ์ริฟะฮ์) ซึ่งไม่ใช่เกิด….


191 views

ชะฟาอัตของท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ผลของการยึดมั่นในบทบัญญัติศาสนา

Mazumah-Imam-Reza3

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ชะฟาอัต (การอนุเคราะห์ การช่วยวิงวอนขอให้พ้นโทษ) ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (อ.) นอกเหนือจากจะเกิดขึ้นกับผู้ที่แสดงออกซึ่งความรักทางภายนอกที่มีต่อท่านแล้ว ยังต้องมีความผูกพันทางด้านจิตใจและการกระทำของท่านอีกด้วย”..

187 views

อย่าหมกมุ่นในอาชีพการงาน จนเป็นเหตุทำให้หลงลืมความผาสุกทางจิตวิญญาณ

career-carelessness1

ในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากการแสวงหาปัจจัยในการดำรงชีวิตของครอบครัว ทำให้บรรดาผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นพ่อจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการประกอบอาชีพ เพื่อที่จะสามารถจัดหาปัจจัย…

313 views

รู้จักท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) จากคำพูดของท่านอิมามริฎอ (อ.)

mazumah-imam-reza1

รองฝ่ายวัฒนธรรมขององค์กรกิจการฮัจญ์ ของท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ได้อ้างอิงฮะดีษต่างๆ ที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (อ.) โดยกล่าวว่า “จำเป็นที่เราจะต้องทำความ….

202 views

สถานะและเกียรติของมนุษย์

status-human-dignity1

สรรพสิ่งทั้งมวลที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ ในแง่ของการสร้างแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท และท่ามกลางสรรพสิ่งดำรงอยู่ทั้งมวลนี้ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้าง ได้ทรงบันดาลให้บางส่วนของมันมีความประเสริฐเหนือกว่าอีกบางส่วน ตัวอย่างเช่น….


280 views

ศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) แบบอย่างของความเมตตาและความเอื้ออาทร

muhamad-model1

“มุอัรริฟ” หรือสื่อแนะนำที่ดีที่สุดที่จะช่วยทำให้เรารู้จักสถานภาพอันสูงส่งของบรรดาศาสดา (อ.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) คือคัมภีร์อัลกุรอาน คัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงนามชื่อของบรรดาศาสดามากกว่า 25 ท่าน พร้อม…


275 views

ความหมายของตักวา

taqwa-1

    ในคัมภีร์อัลกุรอาน มีประมาณ 210 อายะฮ์ (โองการ) ที่คำว่า “ตักวา” ได้ถูกนำมาใช้ในรูปต่างๆ โดยที่ทั้งหมดของมันจะถูกใช้งานในหนึ่งจากสี่ความหมายต่อไปนี้คือ ความเกรงกลัวพระเจ้า ดังเช่นในบทอัลฮัชรุ์ โองการที่ 8 “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย! จงยำเกรงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิด”….


312 views

วันที่ 9 รอบิอุ้ลเอาวัล ครบรอบปีการขึ้นดำรงตำแหน่งของท่านอิมามซะมาน (อ.ญ.)

9-imammahdi1

บนพื้นฐานคำสอนของอิสลามหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญของบรรดามุสลิมทุกคน คือการรอคอยการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) การรอคอยการบรรลุความเป็นจริงของคำมั่นสัญญาแห่งพระผู้เป็นเจ้า เกี่ยวกับ…


205 views

ความสัมพันธ์ระหว่างการยืนหยัดต่อสู้ของอิมามฮุเซน (อ.) และการปกครองของอิมามมะฮ์ดี (อ.)

imam-hussian-mahdi1

แรงบันดาลใจและเป้าหมายหลักของการยืนหยัดต่อสู้ของท่านอิมามฮุเซน (อ.) นั้นมีเพียงอย่างเดียว ส่วนเป้าหมายอื่นๆ ทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงนอกเหนือไปจากมันนั้นอยู่ในฐานะข้อปลีกย่อยที่อยู่ภายใต้เป้าหมายหลักดังกล่าว และนั่นก็คือ การพิทักษ์….


337 views

ถอดรหัส “ทฤษฎีซัลมาน” ในภูมิภาค ; การควบคุมอิทธิพลของอิหร่านวาระเร่งด่วนของซาอุฯ

the-salman-doctrine1

ซาอุดิอาระเบียจำเป็นต้องหันมาใช้ “ทฤษฎีซัลมาน” (The Salman Doctrine) เพื่อเป้าหมายในการจัดการกับอิทธิพลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอิหร่านในภูมิภาค และเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ ซาอุฯ จะใช้เครื่องมือต่างๆ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและความมั่นคง….


939 views