สรรพสัตว์ สิ่งถูกสร้างของพระผู้เป็นเจ้า

Animal is made of God-1

อัลลอฮ์ (ซบ.) พระผู้เป็นเจ้า ทรงตรัสว่า : “และพวกเขามิได้พิจารณาดูดอกหรือ เราได้สร้างปศุสัตว์ขึ้นมาเพื่อพวกเขาจากสิ่งที่มือของเราได้ทำขึ้น แล้วพวกเขาก็ได้ครอบครองมัน และเราได้ทำให้มันยอมจำนนแก่พวกเขา ดังนั้น บางชนิดของมันก็เป็นพาหนะแก่พวกเขา และบางชนิดพวกเขาก็….


158 views

“น้ำ” บ่อเกิดแห่งชีวิต

Water source of life1

อัลลอฮ์ (ซบ.) พระผู้เป็นเจ้า ทรงตรัสว่า :”และเราได้บันดาลให้ทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ำ” พระองค์ได้ทรงอธิบายถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของมัน โดยตรัสว่า : “อัลลอฮ์คือผู้ซึ่งส่งลมทั้งหลายมา โดยที่มันจะกระจายก้อนเมฆ แล้วพระองค์….


181 views

เชคอัลอัซฮัร : เรียกร้องนักวิชาการ (อุละมาอ์) หยุดยั้งสงครามและการหลั่งเลือด

Sheikh Al-Azhar-Stop-fitnah1

อะห์มัด อัฏฏ็อยยิบ เรียกร้องบรรดานักวิชาการ (อุละมาอ์) ซุนนีและชีอะฮ์ ให้ออกฟัตวา (คำตัดสินชี้ขาดปัญหาศาสนา) เพื่อหยุดยั้งสงครามและการหลั่งเลือดระหว่างสองมัซฮับ (นิกาย) นี้….


588 views

การเดินทางของคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุฯ ไปยังเทลอาวีฟ

Departure of Saudi1

หนังสือพิมพ์ไซออนิสต์ยอมรับว่า อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของซาอุฯ เป็นหัวหน้าคณะของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางไปยังเทลอาวีฟ ได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่อิสราเอลจำนวนหนึ่ง….


615 views

สายสัมพันธ์ที่ศรัทธาชนมีต่อกัน

Believers-other1

หนึ่งในประเด็นที่สำคัญยิ่งสำหรับทุกสังคม คือสายสัมพันธ์และความผูกพันที่สมาชิกในสังคมนั้น ๆ มีให้ต่อกัน หากสังคมใดก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จและดำเนินไปในเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว แน่นอนยิ่งว่าสาย…


188 views

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กำเนิดกับบุตร

Happy-family1

การให้ความเคารพและการรักษาเกียรติของผู้ให้กำเนิดและบุคคลสำคัญของครอบครัวนั้น เป็นซุนนะฮ์ (แบบฉบับ) ทางศาสนา และเป็นคำสั่งจากพระผู้เป็นเจ้า การรู้จักสิทธิ์ ความกตัญญูและการขอบคุณ…


508 views

ความกลัวต่อการลงโทษ

Fear-punishment2

ปัจจัยที่สำคัญในการยับยั้งจากการกระทำ “บาป” คือพลังแห่งศรัทธา (อีหม่าน) และความกลัวต่อ “การลงโทษ” คนที่ทำบาปนั้นเป็นเพราะเขาไม่เชื่อมั่นต่อ “การฟื้นคืนชีพ” และ “การคิดบัญชีในปรโลก” หรือไม่ก็เพราะ “ไม่ใส่ใจ”….


375 views

แว่นส่องธรรม

Endoscopic-fair1

การตั้งแว่นขยายและการมองดูข้อบกพร่องและความผิดพลาดของผู้อื่น และโพนทะนาและขยายให้เป็นเรื่องใหญ่นั้น เป็นงานของผู้ที่มองไม่เห็นข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของตัวเอง และพวกเขาคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบและไร้ข้อบกพร่องใด ๆ


189 views

ความรอบคอบและมองการณ์ไกล

Prudence-foresight1

การวางแผน การคำนวณ การมองอนาคตและการประเมินผลกระทบและผลบั้นปลายต่าง ๆ นั้น เป็นส่วนหนึ่งจากปัจจัยแห่งความสำเร็จของมนุษย์  ท่านอิมาม อะลี (อ.) กล่าวว่า :”ความรอบคอบและการพิจารณาถึงผลบั้นปลายก่อนการกระทำใด ๆ นั้น จะปลอดภัยจากความสำนึกเสียใจ”..


347 views

สัญญาณเตือนภัย!

Alarm1

   หาก “การหลีกเลี่ยง” เป็นสิ่งที่ควรค่าและจำเป็นแล้ว การหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่อันตรายและความทุกข์ทรมานที่เกิดจากมันก็ย่อมมีมากกว่าและมีความจำเป็นมากกว่า ดังนั้นความทุกข์ทรมานที่มีช่วงเวลาจำกัดและชั่วคราวของอาหารที่เป็นพิษต่อร่างกายนั้น จะ….


387 views