วันพฤหัส , 10 กรกฎาคม 2014
ฮะดิษประจำวัน
 • ดอกไม้หอมแห่งสวรรค์ ตอนที่ 4

  ดอกไม้หอมแห่งสวรรค์ ตอนที่ 4

  ค)-ผลกระทบของกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในอากาศ ในห้วงอากาศนั้นมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในปริมาณหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยกระแสบวกและกระแสลบ และปริมาณของมันในแต่ละวันนั้นจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย กล่าวคือในวันหนึ่งอาจจะมีปริมาณที่แตกต่างกันกับในอีกวันหนึ่ง สองชั่วโมงก่อนการขึ้นของดวงอาทิตย์และสองชั่วโมงภายหลังจากดวงอาทิตย์ตกนั้นปริมาณของมันจะไปถึงระดับสูงสุด ในจุดนี้เราก็ประจักษ์กับคำแนะนำสั่งสอนต่าง ๆ ของอิสลามอีกเช่นกันที่ถือว่าการร่วมประเวณีในช่วงดวงอาทิตย์ตกดินและในช่วงรุ่งอรุณเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ด้วยกับการพิจารณาถึงความรู้และวิทยาการของมนุษย์ รังสีคอสมิกซึ่งสามารถที่จะส่งผลกระทบที่เสียหายต่อเซลล์สืบพันธ์ได้นั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะมีมากกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ ในแต่ละวันในทุก ๆ จุดของทะเลจะมีน้ำขึ้นน้ำลงสองครั้ง ... Read More »
 • ดอกไม้หอมแห่งสวรรค์ ตอนที่ 3

  ดอกไม้หอมแห่งสวรรค์ ตอนที่ 3

 • ดอกไม้หอมแห่งสวรรค์ ตอนที่ 2

  ดอกไม้หอมแห่งสวรรค์ ตอนที่ 2