คุณค่าและความสำคัญของการมีจิตใจที่สงบมั่น

Calms mind-1

   การมีจิตใจที่สงบมั่น คือเงื่อนไขหนึ่งที่จะทำให้ความคลางแคลงสงสัย ความลังเลใจ ความกลัวและความหวาดหวั่นทุกชนิดหมดไปจากมนุษย์ จะทำให้มนุษย์เกิดความมั่นคงและมีจิตใจที่สงบ และมีเจตนารมณ์ที่หนักแน่นในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆ….


269 views

ผลกระทบของอาหารต่อจริยธรรม

Food_ethics-1

    บางทีในช่วงเริ่มแรกนี้อาจจะมีบางคนรู้สึกประหลาดใจกับหัวข้อข้างต้นว่า เป็นไปได้อย่างไรที่อาหารที่รับประทานจะมีผลกระทบต่อจริยธรรม บุคลิกภาพ อุปนิสัยใจคอและจิตวิญญาณของมนุษย์? ทั้งนี้เนื่องจากอาหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย ส่วนจริยธรรม….


554 views

การเสนอชื่อ นายพลกอซิม สุไลมานี ในนามผู้ลงสมัครประธานาธิบดี

QasemSuliamani_Rahbar-2

ในกรณีที่ “นายพลกอซิม สุไลมานี” ได้เป็นประธานาธิบดีของอิหร่าน จะสามารถบริหารจัดการแฟ้มที่สำคัญต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับนโยบายต่างประเทศของอิหร่าน


502 views

ทำไมกูฟะฮ์จึงเป็นที่ตั้งของรัฐบาลท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) ?

Kufa_Imammahdi-1

       ทั้ง ๆ ที่ชาวเมืองกูฟะฮ์เป็นผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อท่านอิมามอะลี (อ.) และท่านอิมามฮุเซน (อ.) แต่ทำไมท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) จึงจะไปที่เมืองกูฟะฮ์อีก และจะจัดตั้งรัฐบาลของตนเองขึ้นในเมืองนั้น? จะกล่าวได้หรือไม่ว่า…..


753 views

การรอคอยการคลี่คลายความทุกข์ยาก (อินติซอรุ้ลฟะร็อจญ์) หมายถึง?

Qaem_Shaban1

  ท่านอับดุลอะซีม อัลฮุซัยนี (ร.ฎ.) กล่าวว่า “ฉันได้เข้าพบท่านอิมามญะวาด (อ.) นายของฉัน เพื่อต้องการที่จะถามท่านว่า “กออิม” นั้นคือ “มะฮ์ดี” หรือว่าเป็นบุคคลอื่น ท่านได้กล่าวแก่ฉันก่อนที่ฉันจะพูดว่า..


458 views

เพื่อนที่ดีที่สุดในทัศนะของอิมามซัจญาด (อ.)

Friend-1

    จวบจนถึงบัดนี้ท่านเคยประสบกับความทุกข์ยากและปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตอย่างหนักหน่วงถึงขั้นที่ต้องการใครสักคนที่จะระบายความในใจของตนกับเขาบ้างไหม? จวบจนถึงบัดนี้ท่านเคยมีเพื่อนสนิทที่คอยให้กำลังใจ…..


303 views

คำแนะนำด้านจริยธรรมของท่านอิมามมูซา กาซิม (อ.)

ImamMusa-1

    หลังจากการเสียชีวิต (วะฟาต) ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งมิได้ทรงละเลยต่อกิจการของการชี้นำ (ฮิดายะฮ์) ประชาชน และพระองค์ได้ทรงกำหนดให้อะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) เป็นผู้นำ (อิมาม)…


185 views

ราคาแห่งชีวิตของมนุษย์

Human Price-1

  ท่านอิมามมูซา กาซิม (อ.) กล่าวว่า “พึงรู้เถิดว่า เรือนร่างของพวกท่านนั้นไม่มีราคาใดๆ (ที่คู่ควร) สำหรับมัน นอกเสียจากสวนสวรรค์ ดังนั้นจงอย่าขายมันด้วยกับสิ่งอื่นนอกจากสวรรค์” 


553 views

สองปัจจัยสำคัญของความผาสุกในชีวิต

Two major being in life-1

     กฎสากลประการหนึ่งที่ดำเนินอยู่ในโลกแห่งการดำรงอยู่นี้ นั่นก็คือความมีศรัทธามั่น (อีหม่าน) ต่อพระเจ้าและการระวังรักษาตักวา (ความยำเกรงและความสำรวมตน) คือปัจจัยสำคัญของการเพิ่มพูนเนี๊ยะอ์มัต (ปัจจัยอำนวยสุข) ต่างๆ ทั้งในด้านวัตถุและจิตวิญญาณ…


314 views

ใครคือคนที่ยากจนที่สุด?

Who_ poorest1

ปัจจุบันเป็นยุคของความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยี เราจะพบเห็นปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน หนึ่งในปัญหาเหล่านี้ก็คือปัญหาความยากจนที่มีอยู่ในโลกขณะนี้..


297 views