ปัจจัยบั่นทอนทำลายสติปัญญา

destroy-wisdom-1

สถานะของสติปัญญาในศาสนาอิสลาม คัมภีร์อัลกุรอานในหลายโองการ ได้ชี้ถึงคุณค่าและความสำคัญของสติปัญญาไว้ และถือว่าบาปส่วนใหญ่ของชาวนรกและสาเหตุหลักของความอัปยศของพวกเขาเกิดจาก….


219 views

อียิปต์ ธรรมาสน์ของอิมามมะฮ์ดี (อ.) ในยุคการปรากฏกายของท่าน

Egypt-Mahdi1

มีรายงานฮะดีษ (คำรายงาน) บทหนึ่งได้กล่าวว่า ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) จะทำให้อียิปต์เป็นมิมบัร (ธรรมาสน์) สำหรับ (การประกาศคำสอนของ) ศาสนาอิสลาม โดยมีปรากฏในคำรายงานของอะบายะฮ์…


328 views

เครื่องชี้วัดการข้ามผ่านสะพาน (ซิร๊อฏ)

As Sirat1

หนึ่งในฉากที่ยากลำบากของวันกิยามะฮ์ (โลกหน้า) คือการข้ามสะพาน “ซิร๊อฏ” เพื่อที่จะข้ามผ่านสะพานที่เล็กและบางนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องเตรียมปัจจัยความพร้อมต่างๆ ของตนล่วงหน้าไว้ตั้งแต่อยู่ในโลกนี้ การปฏิบัติ…


589 views

ผลกระทบของนมแม่ต่อชีวิตที่ดีงามของบุตร

Breastfeeding-good1

ในขณะที่โลกได้เริ่มมองเห็นความสำคัญของน้ำนมแม่ และมีการรณรงค์อย่างเอาจริงเอาจังให้ทารกน้อยได้ดื่มนมแม่ของตนเองแทนการดื่มนมผง ถึงขั้นที่ว่า “องค์กรพันธมิตรนมแม่โลก” (World Alliance for Breastfeeding Action หรือ WABA) ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี เป็น….


427 views

น้ำเค็มที่ชื่อว่า “ดุนยา”( การยึดติดวัตถุและชีวิตทางโลกนี้)

Saltwater-Dunya1

ในคำรายงานบทหนึ่ง ท่านอิมามญะอ์ฟัร อัซซอดิก (อ.) ได้เปรียบดุนยา (การยึดติดวัตถุและชีวิตทางโลกนี้) ว่า เป็นเหมือนน้ำทะเล โดยที่ท่านได้กล่าวว่า :”อุปมาดุนยา (ชีวิตทางโลกนี้) อุปมัยดั่งน้ำทะเล ไม่ว่าผู้กระหายจะดื่มมันมาก…


530 views

คำสอนของลุกมาน ฮะกีม ในวจนะของท่านอิมามซอดิก (อ.)

JafarAlSodiq-Luqman1

คำแนะนำสั่งสอนของลุกมาน ฮะกีมเกี่ยวกับคน 10 จำพวก ซึ่งแต่ละจำพวกจะมี 3 สัญลักษณ์ ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า : ลุกมานได้กล่าวกับลูกชายของเขาว่า “โอ้ลูกรักของพ่อ! ทุกๆ สิ่งนั้นจะมีสัญลักษณ์ที่จะถูกรู้จักและถูกยืนยันโดยมัน…


992 views

สรรพสัตว์ สิ่งถูกสร้างของพระผู้เป็นเจ้า

Animal is made of God-1

อัลลอฮ์ (ซบ.) พระผู้เป็นเจ้า ทรงตรัสว่า : “และพวกเขามิได้พิจารณาดูดอกหรือ เราได้สร้างปศุสัตว์ขึ้นมาเพื่อพวกเขาจากสิ่งที่มือของเราได้ทำขึ้น แล้วพวกเขาก็ได้ครอบครองมัน และเราได้ทำให้มันยอมจำนนแก่พวกเขา ดังนั้น บางชนิดของมันก็เป็นพาหนะแก่พวกเขา และบางชนิดพวกเขาก็….


458 views

“น้ำ” บ่อเกิดแห่งชีวิต

Water source of life1

อัลลอฮ์ (ซบ.) พระผู้เป็นเจ้า ทรงตรัสว่า :”และเราได้บันดาลให้ทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ำ” พระองค์ได้ทรงอธิบายถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของมัน โดยตรัสว่า : “อัลลอฮ์คือผู้ซึ่งส่งลมทั้งหลายมา โดยที่มันจะกระจายก้อนเมฆ แล้วพระองค์….


268 views

เชคอัลอัซฮัร : เรียกร้องนักวิชาการ (อุละมาอ์) หยุดยั้งสงครามและการหลั่งเลือด

Sheikh Al-Azhar-Stop-fitnah1

อะห์มัด อัฏฏ็อยยิบ เรียกร้องบรรดานักวิชาการ (อุละมาอ์) ซุนนีและชีอะฮ์ ให้ออกฟัตวา (คำตัดสินชี้ขาดปัญหาศาสนา) เพื่อหยุดยั้งสงครามและการหลั่งเลือดระหว่างสองมัซฮับ (นิกาย) นี้….


944 views

การเดินทางของคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุฯ ไปยังเทลอาวีฟ

Departure of Saudi1

หนังสือพิมพ์ไซออนิสต์ยอมรับว่า อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของซาอุฯ เป็นหัวหน้าคณะของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางไปยังเทลอาวีฟ ได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่อิสราเอลจำนวนหนึ่ง….


757 views